ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

e-Mirr 2017
Program e-Mirr

Μαζική αποστολή
προσωποποιημένων e-Μail
(εγγραφή ονόματος παραλήπτη)

Υψηλή ποιότητα (HTML),

Ασφάλεια (TLS protocol),

και με προσωποποίηση
(εγγραφή στοιχείων παραλήπτη)
των προς επισύναψη PDF
αρχείων.


Ενημερωθείτε για τα πλήρη χαρακτηριστικά,
και το κόστος, στην σελίδα του προγράμματος
στην  διεύθυνση : www.it-seminars.com/e-mirr.htm


(*)  Μαζική αποστολή ΜΗ Προσωποποιημένων e-Mail με το πρόγραμμα
       e-Dt  με Υψηλή Ποιότητα (HTML), Υψηλές Ταχύτητες (~1000/λεπτό),
      Ασφάλεια (TLS πρωτόκολλο) και με δυνατότητα επισύναψης αρχείων.


Με εκτίμηση

Μιρτζάνης Εμμανουήλ
Υπηρεσίες Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λογισμικού

Ασκληπιού 46,18120 Κορυδαλλός
Τηλ : 210 495 80 52, 210 495 03 93 (άμεσα εκτροπή στο κινητό)