Home


ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εμμανουήλ Κυρ. Μιρτζάνης

Μαθηματικός, πτυχίο Λίαν Καλώς -MSc Πληροφορικής, άριστα πτυχίο και μεταπτυχιακή εργασία με Θέμα : "Έλεγχος Ασφάλειας Εφαρμογών Διαδικτύου"

Program e-Mirr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-Dt 2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μαζική αποστολή ΜΗ προσωποποιημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) για λόγους υψηλής ταχύτητας αποστολών email με ή χωρίς συνημμένα !

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ e-Mail !

ΔΕΙΓΜΑ e-Mail (σώμα): με HTML e1, με απλό κείμενο txt

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ! (πλεονέκτημα 3)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ TLS !

Προτιμάτε μαζική αποστολή με ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ e-mail χωρίς κοινοποιήσεις; Τότε προτιμήστε το πρόγραμμα e-Mirr

Send mass e-mails with high speed and high quality !

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

1) Προγράμματος e-Dt : 5 λεπτά (ναι !)
και
2) Οργάνωσης αρχείων για την αποστολή : 30 - 45 λεπτά !

Η συναρμολόγηση και η αποστολή κάθε e-mail γίνεται αυτόματα!

Το πρόγραμμα e-Dt και τα αρχεία παραληπτών e-mail θα βρίσκονται στον Η/Υ σας!

[ Αξιοποίηση του MS Excel ή του δωρεάν LibreOffice CALC , δωρεάν HTML WYSIWYG Editor ]

Η πολιτική σχεδιασμού της λειτουργίας του προγράμματος e-Dt, βασίστηκε στην αρχή αξιοποίησης των γνώσεων που ήδη κατέχετε και όχι να σας επιβαρύνει με νέες !

ΚΟΣΤΟΣ

99,00 ευρώ + 24% ΦΠΑ για κάθε άδεια χρήσης
Εφάπαξ κόστος, με εγγύηση επιστροφής χρημάτων, ανεξάρτητο από το πλήθος παραληπτών κάθε αποστολής και από την συχνότητα αποστολών. Δεν υπάρχουν συνδρομητικά τέλη !

Μία άδεια χρήσης του e-Dt ανά συνδυασμό H/Y και δύο λογαριασμών αποστολής e-Mail.

Μόνο για Επαγγελματίες - Εταιρείες - Δημόσιο - Συλλόγους - Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Νewsletters

Το πρόγραμμα e-Dt εγκαθίσταται στον δικό σας Η/Υ !

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) Ελαχιστοποιεί τον χρόνο και το κόστος των προσπαθειών σας για προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών σας σε μεγαλύτερο ενδιαφερόμενο κοινό, όπως επίσης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας για
ενημέρωση στους υπάρχοντες πελάτες, υπαλλήλους, εκπαιδευόμενους, μέλη συλλόγων,
εγγεγραμμένων μελών σε λίστες για Newsletters.

Η μαζική αποστολή e-mail θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)
[ Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997 ]

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 5 του ν. 3471/2006, η οποία αφορά στην παρακολούθηση της απόδοσης
των διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω πρόσβασης σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον
τερματικό εξοπλισμό των χρηστών, δεν επιτρέπεται, εκτός αν έχει προηγηθεί ρητή συγκατάθεση των
χρηστών, με τρόπο που ορίζει ο νόμος.

Παραδείγματα πλήθους e-mail και αντίστοιχου απαιτούμενου χρόνου

1000 (*a) ΜΗ προσωποποιημένα e-mail σε 1 λεπτό !
1200 (*b) ΜΗ προσωποποιημένα e-mail χωρίς συνημμένα σε 1 λεπτό !

Σε κάθε σύνδεση με τον Mail Server αποστέλλονται μέχρι 100 e-mail, με κοινοποιήσεις !

(*a) αφορούν e-mail με ένα συνημμένο PDF μιας σελίδας σε Η/Υ με WIN 10 64-bit, CPU Intel i7 920, 2.67GHz
(*a) για κάθε 1 σελίδα επί πλέον η επιμήκυνση της διάρκειας αποστολής/e-mail είναι περίπου 1 δευτερόλεπτο.
(*a) τα PDF των τεστ είναι απλά κείμενα ! Οι διάφορες μορφές μορφοποίησης μπορούν να πολλαπλασιάσουν το μέγεθός τους και κατά συνέπεια να αυξήσουν την διάρκεια αποστολής του e-mail.
(*b) το σώμα του e-mail έχει γραφεί σε html με 1 εικόνα 23ΚΒ και με μορφοποιημένο κείμενο (το δείγμα).

Η λίστα με τις διευθύνσεις των e-mail παραληπτών δημιουργείται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ και χρησιμοποιείται η ίδια σε κάθε παρόμοια αποστολή. Απλά χρειάζεται η ενημέρωσή της σε τυχόν μελλοντικές μεταβολές.

Η λίστα με τις διευθύνσεις των e-mail είναι τύπου xlsx (φύλλο εργασίας με το MS Excel ή το δωρεάν LibreOffice Calc). Το MS Outlook και το Thunderbird εξάγουν το αρχείο των επαφών τους σε αρχείο τύπου CSV (CSV = Comma Separated Values).
Ο τύπος αρχείου CSV διαβάζεται άμεσα και μετατρέπεται σε xlsx από το MS Excel
ή το δωρεάν LibreOffice Calc.

2) Εσείς ετοιμάζετε μόνο το κοινό σώμα του e-mail και τα συνημμένα αρχεία (π.χ. PDF) αν υπάρχουν !
Σαν συνημμένα αρχεία μπορείτε να στείλετε και εικόνες (3 τύποι) ή/και συμπιεσμένα αρχεία (3 τύποι).

Όλα τα αρχεία θα πρέπει να μεταφερθούν στον ίδιο φάκελο (folder) εργασίας της νέας αποστολής.
Κάθε αποστολή θα έχει τον δικό της φάκελο με τα αντίστοιχα δικά της αρχεία.
Μπορείτε να διατηρείτε τους φακέλους σαν ιστορικό.

Το πρόγραμμα e-Dt συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες.

Το κυρίως σώμα του e-mail μπορεί να είναι σε απλό κείμενο (txt αρχείο) ή/και σε HTML αρχείο ώστε να μπορεί να εμφανίζει μορφοποιημένο κείμενο και να συμπεριλαμβάνει εικόνες.
Έτσι μπορείτε να στέλνετε το κυρίως σώμα σε υψηλή ποιότητα και αν το επιθυμείτε χωρίς συνημμένα.

3) Μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να ενεργοποιήσετε δυνατότητα βέβαιης αποστολής και παραλαβής (!) για κάθε e-mail ή για κάποια από αυτά, με αποτέλεσμα την αποφυγή νέας αποστολής των. Όλα τα e-mail μπορούν να στέλνονται ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από διαφορετικούς Mail Servers για την αποστολή
και την παραλαβή τους (!). Χρήσιμη λειτουργία αν έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα φαινόμενα μη παραλαβής e-mail σε κάποιους παραλήπτες.
Αξιοποιούνται όλοι οι πυρήνες της CPU του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σας, με όφελος χρονικής επιβάρυνσης μόνο 0 - 40 % (εξαρτάται από την CPU του Η/Υ, το φορτίο αποστολής και τον Mail Server).

4) Αν γίνει διακοπή ρεύματος ή διαδικτύου, το πρόγραμμα e-Dt ανιχνεύει το σημείο διακοπής και συνεχίζει από εκεί και κάτω, όταν αποκατασταθεί η αιτία διακοπής.

5) Σας ενημερώνει για την επιτυχή ή όχι αποστολή κάθε ομάδας email και σε παράθυρο κατά την διάρκεια της αποστολής, και με εγγραφή ώρας - αποτελέσματος στην λίστα παραληπτών. Με απλό φιλτράρισμα της λίστας εντοπίζονται όλα τα ανεπιτυχώς απεσταλμένα e-mail για την διόρθωση ενδεχομένων λαθών.
Το πρόγραμμα e-Dt σέβεται τον νόμο και τον παραλήπτη και δεν παρακολουθεί τις ενέργειές του
(κλικ κλπ) στο παραληφθέν e-mail !

6) Τα αρχεία, που περιέχουν τα στοιχεία των παραληπτών των e-mail, παραμένουν στον Η/Υ σας υπό τον αποκλειστικό σας έλεγχο. Δεν μεταφέρονται σε κάποιο Διακομιστή (Server).

7) χαμηλό εφάπαξ κόστος άδειας χρήσης του προγράμματος e-Dt, ανεξάρτητο από το πλήθος παραληπτών κάθε αποστολής, την συχνότητα αποστολών και δεν υπάρχουν συνδρομητικά τέλη.

e-Mirr

seminarsprosfora

faq

Παρουσίαση - επίδειξη λειτουργίας του e-Dt !

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 49 50 393

E-mail: emir{at}it-seminars.com

 


Copyright © 2000-2017  by Emmanuel Mirtzanis.All rights reserved.